På grund av ledningsarbete på Timmermansgatan kan missfärgat eller grumligt vatten förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner. Även avbrott i vattenleverans kan ske.

Vi sköter om Skaras vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Skara Energi ser till att det finns rent vatten i det kommunala vattennätet och renar det vattnet som spolas ner i avloppen.

Vatten och avlopp

Dricksvatten
I Skara dricker du vatten från Sveriges näst största sjö, Vättern. Tillsammans med Skaraborgsvatten levererar vi vatten till alla som är anslutna till vårt kommunala vattenledningsnät.
Läs mer
Avlopp
Sedan 1999 har Skara Energi AB ansvaret för vatten och avlopp i Skara kommun.
Läs mer
Tips och råd
Sänk din vattenförbrukning och spara pengar! Här ger vi dig tips och råd om din vattenförbrukning och mer information om kvalitén på Skaras dricksvatten.
Läs mer
Läckage
Läckage kan vara en kostsam historia! Se vad en rinnande toalett kan kosta dig.
Läs mer
Servisanmälan
Servisanmälan VA För att ansluta dig till vårt ledningsnät för vatten och avlopp ska ett antal åtgärder vidtas. Servisanmälan ska skickas in till oss Anslutningsavgift ska betalas Besiktning av servisen ska göra innan den sätts i bruk Ladda ner servisanmälan för VA-anslutning (pdf) Ifylld blankett skickas portfritt till: Skara Energi AB Frisvar 532 88  SKARA   […]
Läs mer
Fettavskiljare
Fettavskiljare Denna informationen är riktat till dig som bedriver livsmedelsverksamhet eller äger en fastighet där livsmedelsverksamhet bedrivs. Här beskrivs hur du kan se till att avloppsvattnet uppfyller de krav som ställs för att du ska få släppa det till ledningsnätet och i förlängningen reningsverket. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsvattnet inte innehåller […]
Läs mer
Vattenkiosk
För att kunna erbjuda vattenleveranser till verksamheter har Skara Energi installerat en vattenkiosk, där du som kund kommer att ha möjligheten att fylla din tankbil eller liknande. För att få åtkomst till kiosken måste du registrera ditt företag och kvittera ut en nyckel. Så här går det till: • Fyll i blanketten som du hittar […]
Läs mer