Vi kommer under dagen att laga en vattenläcka vid korsningen Afzeliigatan/Erik Järnåkers gata. Detta medför att vi kommer att stänga av vägen för trafik. Vi tackar för visad förståelse.

Vision & affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Vi ger våra kunder en enklare vardag och bidrar till ett attraktivt och hållbart Skara.

Affärsidé

Vi bidrar till att göra det attraktivt att bo och verka i Skara genom att erbjuda flexibla och prisvärda lösningar i en väl utbyggd infrastruktur för el, vatten, avlopp, fjärrvärme och bredband.
Vi bygger vår framgång på närheten till våra kunder och samarbete med andra energiföretag.