Allmän information

Vi gör fiber till en möjlighet i Skara!

I samarbete med Openbit skapar vi just nu ett attraktivt stadsnät i Skara kommun.
Intresset är starkt för att ansluta sig till vårt snabba fibernät och under 2017 räknar vi med att möjliggöra anslutning för närmare 500 stycken villakunder. Vi kommer även satsa på flerfamiljshus.

Runtom i Skara pågår arbetet med att gräva ner ett fibernät, ett stadsnät. Vi levererar själva kabeln och anslutningen hem till dig, innehållet köper du själv.
Vi bygger ett så kallat öppet stadsnät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda tjänster inom internet, telefoni och tv till dig. I det öppna nätet råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

Läs mer om tjänsterna på Openbits hemsida.

Framtidens teknik

Fiberoptik är ett optiskt system för dataöverföring där data skickas i form av ljus. Kapaciteten är i närmaste obegränsad och hur mycket data som kan skickas utökas hela tiden. De vanligaste tjänsterna är telefon, tv, internet och olika hjälpmedel inom hemsjukvård som trygghetslarm, men nya tjänster och idéer fullkomligt exploderar fram.

Det finns ett övergripande mål i Sverige som säger att vårt land ska bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Fiberoptiken lever alltså upp till framtida krav på kapacitet och är framtidens teknik.

Finansiering

De kommunala stadsnäten byggs delvis ut med finansiering av anslutningsavgifter, alltså inte med hjälp av skattemedel. Drift, underhåll, support och utveckling av tjänster sker genom att anslutna kunder abonnerar på tjänster från leverantörerna i stadsnätet. Nätavgifterna är inkluderade i tjänsterna och därför debiteras ingen separat nätavgift för anslutna kunder.