Hoppa till huvudinnehåll

Jag tycker beloppet på min faktura är högre än vanligt. Vad kan det bero på?

Svar: Här finns det några olika saker du kan kontrollera för de olika nyttigheterna.

Elhandel:
Avtal: Har du ett anvisat elpris? Teckna ett avtal med valfri elhandelsleverantör för att få bättre pris på den elen du använder. Du ser vilket avtal du har med Billinge Energi på baksidan av din faktura. Har du en annan leverantör, kontakta dom för att få information om ditt avtal.

Läs mer om anvisat elpris här

Förbrukning: Har du ovanligt hög förbrukning? Jämför gärna förbrukningen mot samma period tidigare år. Oftast är förbrukningen något högre under vintern då det är mörkt och kallt.
Har du installerat någon ny elapparat som kan bidra till den ökade förbrukningen? Om du nyligen installerat t.ex. disk eller tvättmaskin ökar det oftast förbrukningen. Du kan också granska dina vitvaror. Gamla vitvaror förbrukar i regel mer energi än nya och man kan i längden tjäna på att byta ut dom.
Förbrukningen kan vara preliminärberäknad vilket innebär att vi inte har någon faktisk förbrukning att debitera. Då beräknas en preliminär förbrukning som vi debiterar och justerar så snart vi fått ett faktisk förbrukningsvärde för den perioden. Du ser om din förbrukning är beräknad på baksidan av din faktura.

Vatten & avlopp:
Har du ovanligt hög förbrukning? Jämför gärna förbrukningen mot samma period tidigare år. Har du nyligen installerat något som förbrukar vatten kan det vara anledningen till den ökade förbrukningen. Att ni blivit fler i hushållet kan också öka förbrukningen.
Läs mer om hur du kan spara på vattnet

Kontrollera om du kan ha en vattenläcka som kan ha ökat förbrukningen.
Läs mer om läckage

Fjärrvärme:
Har du ovanligt hög förbrukning? Jämför gärna förbrukningen mot samma period tidigare år. Förbrukningen är oftast högre under den kallare perioden på året och kan skilja en del från år till år beroende på temperaturen för säsongen.