Hoppa till huvudinnehåll

Bränsletillgång inför vintern

Brist på bränsle till värmeverken i Sverige

Den viktigaste frågan hos oss just nu är att säkerställa att vi har tillgång till biobränsle till vintern. Vi har både en utmaning att få tag i biobränsle över huvud taget, men också att hantera de ökade kostnaderna för bränslet.

Är du skogsägare, vill stötta fjärrvärmen i Skara och samtidigt göra en bra affär?

Läs mer här! 

Varför har biobränslet blivit dyrare?

Det beror på en kombination flera faktorer:

  • Minskad tillgång till biobränslen i Sverige i och med att flödena har ändrats i Europa, bland annat har importer vi inte från Ryssland längre.
  • Det är en ökad efterfrågan på biobränsle i Sverige som beror på en ökad elproduktion i kraftvärmeverk.
  • Det är en ökad efterfrågan i Europa i övrigt med anledning av höjda energipriser och brist på naturgas. Vissa aktörer har gått över till att använda biobränsle istället.

Vad kan vi göra i Sverige?

Det finns stor potential att ta ut mer grot (grenar och toppar) från skogsbruket än vad som görs idag, på ett ekologiskt hållbart sätt. Men det kräver att skogsägare har ett intresse i detta och att en långsiktigt ökad efterfrågan kan påvisas så att entreprenadföretag vågar investerar i maskinell utrustning.

 

uppdaterad 230630