Hoppa till huvudinnehåll

Elprisstöd från Regeringen

Vi ser i media att det förs vidare diskussioner kring vinterns kommande elprisstöd, det vi vet när detta skrivs är att:

Privatpersoner i SE3 kommer att få följande i ersättning; 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Försäkringskassan tar emot underlag från elnätsbolagen och tar sedan beslut om vem som får ersättning och gör utbetalning till privatpersoner. Mer info kring detta finns hos Försäkringskassan eller Svenska kraftnät.

Skara Energi ger försäkringskassan underlag på förbrukning oktober 2021-september 2022 samt vem som stod på abonnemanget per den 17 november i nätområde SKA.

För företag är det ännu inte klart gällande vilka som kommer att få ersättning eller hur.