Hoppa till huvudinnehåll

Frånkoppling om elen inte räcker till

Varför pratar vi om frånkoppling just nu?
I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige – så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.
För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Hur länge varar avbrottet?
För de som drabbas och blir utan el rör det sig förmodligen om ett kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat och bara begränsat med användare i omgångar. Vi pratar om roterande avbrott, ett område i taget under en kort tid. Om vi alla hjälps åt att dra ned vårt användande av el kan en krissituation lindras eller helt undvikas.

Vilka prioriteras?
Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet.
En krissituation är när Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras och därför tvingas koppla bort el för en del av användarna.

  • Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras.
  • Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassficering.
  • Varje kommun och län får genom processen Styrel en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet.

Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del av det som idag definieras som samhällsviktigt är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer. Tack vare Styrel och prioriteringslistorna kan alltså el kopplas ifrån på ett sådant sätt att samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid en brist på el och därmed undvika mer omfattande strömavbrott.

Är er verksamhet en samhällsviktig elanvändare som får konsekvenser på samhällets funktionalitet? Delta gärna på kommunens informationsmöte om Styrel 11 januari

Vad kan jag göra?
Viktigt att komma ihåg är att ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak. MSB har tips på hur du kan förbereda dig som privatperson eller som företag.

Vatten; leveransen till Skara är inte beroende av el, vilket gör att vatten levereras som vanligt vid ett kortare strömavbrott.
Uppvärmning;  De flesta uppvärmningssystem är beroende av el, men i de flesta fall sjunker inte temperaturen så fort så att det innebär några problem vid denna typ av elavbrott. Det kan dock ta tid att starta upp vissa system när elen väl slås på igen.
Bredband; Är beroende av el, så kommer inte att fungera.
Mobiltelefoni; De flesta operatörer har några timmars reservkraft i masterna, så i dessa fall  av avbrott bör mobiltelefoni fungera som vanligt.

Kan Skara Energi prioritera mig eller min verksamhet?
Vid denna typ av frånkoppling är Skara Energi utförare. Vi verkställer frånkoppling/tillkoppling enligt tydliga instruktioner och tar inga egna beslut.

Läs mer:

Vem gör vad vid frånkoppling Vem gör vad vid en frånkoppling
Svenska Kraftnät (SVK) :Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till
Energimyndigheten Styrel
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) MSB råd till privatpersoner