Hoppa till huvudinnehåll

Hur förberedd är du för översvämning?

Hur förberedd är du för översvämning?

I takt med att skyfall och översvämningar ökar rapporterar media om översvämmande källare och drabbade villaägare. Vi ser fortfarande att saker som inte hör hemma i avloppet spolas ned, vilket kan leda till stopp som i nästa steg leder till översvämningar. Dessa översvämningar kan ske utan regn eller skyfall. Hur väl förberedd är du ifall det händer dig?

Regelverket och förutsättningarna förändras, det är därför inte otänkbart att försäkringsskyddet kan komma att ändras i framtiden och att du som fastighetsägare får ett större ansvar. Redan nu finns det saker du kan tänka på och åtgärda för att minska risken för skador, detta gäller framförallt dig med källare.

På denna sida har vi samlat en rad olika tips, men vi börjar med en liten film:

MSB – Skydda ditt hus mot översvämning (3 min)

 

Dränering, stuprör och ledningar

 • Säkerställ att dräneringen runt huset fungerar och att den är kopplad på dagvattenledningen. Är det kopplad på spillvattenledningen ska en pumpbrunn installeras och sedan kopplas till dagvattenledningen.
 • Kontrollera att din fastighet inte har stuprör eller källarnedfarter eller trappnedgångar utan tak kopplade på spillvattennätet. Är de felkopplade så kan de ledas om eller ordna pump så vattnet kan pumpas till dagvatten servisen. Detta gäller även dräneringar
 • Kontrollera att servisledningarna, (ledningarna mellan gatan och huset), är hela, funktionsdugliga och rätt kopplade.
 • Se till att marken lutar ut från huset och inte in mot huset. Med rätt lutning, minskar man risken att vattnet rinner in mot husgrunden.
 • Se till att grunden är välisolerad, så att vatten inte riskerar att rinna in genom denna.
 • Om stuprören inte är kopplade till dagvattensystemet – se till att, med en dräneringsslag, få ut vattnet en bit på gräsmattan.

Inredning 

 • Tänk över om, och hur du inreder din källare, och vad du förvarar där. Se till att saker som är för er värdefulla på olika sätt kommer upp en bra bit från golvet. Detta gäller alltid oavsett risk för nederbörd eller inte. Golven behöver vara i ett material som tål vatten dvs behåll betonggolven och ha så bra golvfärg som möjligt.
 • Installera backventil där det är möjligt. Detta medför att avloppsvattnet inte kan rinna bakåt från ledningsnätet när det går fullt. Vattnet från huset kommer inte heller ut så länge ledningsnätet är fullt. Prata med rörmokare och försäkringbolag innan åtgärd

Skapa nya vanor

 • Håll regelbundet uppsikt i källaren så att eventuellt vatten inte kan ge långtidsskador. Detta gäller speciellt när du är bortrest då du kanske behöver be någon annan.
 • Spola inte ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper samt vatten från disk, tvätt och dusch. Våtservetter, trasor, fett, tops och pads mm leder till stopp med källaröversvämningar som följd. Dessa översvämningar kan ske utan att det regnat.
 • Skaffa en länspump så att du är redo ifall olyckan är framme.
 • När det är hög risk eller du planerar att åka bort, täta eller byt ut golvbrunnar. Detta kan man göra på flera olika sätt, två enkla varianter är såhär:
  -Ta en gummimatta eller ett liggunderlag, Lägg det över golvbrunnen. Sen tar man en träplanka eller träregel som man sätter mellan mattan och taket
  -En annan variant är att ta en halvuppblåst fotboll och pumpa sedan upp så att den tätar, och lägg på en tyngd.

Glöm inte att ha en dialog med ert försäkringbolag redan idag så att ni vet vad som kommer att gälla den dagen något händer.