Hoppa till huvudinnehåll

Vårt miljöarbete

Vi på Skara Energi arbetar för att minska påverkan på miljön både i stora och små delar av vår verksamhet. Här nedan följder information kring några av de miljöanpassningar som pågår och genomförs just nu. Det finns också tips på hur du som kund kan vara med och minska påverkan på miljön.

Förnybar energi från solen

Under två timmar är energimängden från solens instrålning lika stor som den totala energiförbrukningen världen gör av med under ett helt år. Ett sätt att ta vara på solens energi är att installera solpaneler som producerar el. På Skara Energi har två tak solcellsanläggningar och en solcellspark har installerats i anslutning till vårt reningsverk. Tillsammans förväntas dessa solcellsanläggningar producera 50 000 kWh under 2022.

Att använda energi effektivt

Även om en omställning till förnybar energi är viktig så behöver vi också använda energin mer effektivt för att den ska räcka till. Det är bra både för miljön och för hushållets ekonomi. Både privat- och företagskunder hos Skara Energi erbjuds en överblick över sin energiförbrukning. Kunder kan se sin dagliga elförbrukning på Skara Energis ”Mina sidor” som finns att hitta på vår hemsida. Ett första steg till att minska sin energiförbrukning.

Gifterna stoppas vid utsläppskällan genom uppströmsarbete

Just nu pågår ett arbete med att identifiera källan till gifter och skräp i avloppsystemet. Syftet med arbetet är att kunna förebygga och förhindra att gifter och skräp släpps ut, redan vid ursprungskällan. Ju mindre förorenat vatten som leds in i reningsverket, desto mindre förorenat vatten kommer ut därifrån. På detta sätt skulle vattensystem kunna bli ett mer cirkulärt system, där restprodukten kan användas till gödsel eller biogas. Det innebär att mindre energi behövs för att rena avloppsvatten och att vi får renare sjöar och hav. Uppströmsarbete är ett långsiktigt arbete som vi kommer att jobba med många år framöver.

Producera energirik biogas från deponin

Biogas kan vara en viktig del i det cirkulära kretsloppet. Skara Energi har byggt biogasledningar från Rödjorna Deponi till Scan. Av gammalt restavfall som tidigare lämnat på Rödjorna utvinns metangas, den energirika gasen skickas sedan via ledningarna till Scan, vilket har bidragit till att Scan har kunnat minska sin oljeförbrukning med 3 000 MWh/år, vilket motsvarar 300 m3 olja eller utsläpp av omkring 750 ton fossilt CO2.

Ladda din elbil i Skara

I Skara finns 7 offentliga laddstolpar för elbil.
Laddstolparna hittar du vid:

Vilanområdet
Marumstorget
Skoltorget bakom kyrkan
S A Norlings gata 38
ICA munkens parkering

Du som företagare, fastighetsägare eller bostadsrättsförening får gärna kontakta oss på Skara Energi så berättar vi mer om vilka möjligheter det finns för er att sätt upp egna laddstolpar.

Miljövänligare faktura

Ett enkelsätt för dig som kund att minska miljöpåverkan är att övergå till digitalfaktura. Du kan istället för pappersfaktura välja att få din faktura skicka på sms, epost eller direkt till din internetbank.