Hoppa till huvudinnehåll

Arbete kring Björndammen

Byte av vattenledning på Skaraborgsgatan

 I samband med att kommunen bygger om delar av Skaraborgsgatan kommer Skara Energi att byta vattenledningen som ligger i gatan. Ledningen byggdes i början av 1900-talet och hör till Skaras äldre ledningar. Vi misstänker att det finns en mindre vattenläcka någonstans på sträckan och har därför beslutat att byta ledningen innan gatan får ett nytt utseende.

Ledningsarbetet planeras starta 28 februari och kommer ta 4 veckor att genomföra. För att kunna utföra arbetet måste vattnet stängas av tillfälligt vid ett antal tillfällen, det innebär att vissa fastigheter blir utan vatten. Vi kommer försöka genomföra avstängningarna nattetid efter midnatt. Vid liknande arbete brukar avstängningarna vara under 2-3 timmar, men kan vid oförutsedda komplikationer ta längre tid. Därför ber vi er att alltid ha vatten tillgängligt i hemmet. De fastigheter som påverkas är markerade i blått på kartan.

Under tiden som arbetet pågår kan höga, störande ljud förekomma när vi kapar ledningar, 5-10 minuter. Detta kan förekomma 2-4 nätter.

När vi arbetar med ledningsnätet är det inte ovanligt att vattnet missfärgas av rost. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat. Även luft i vattnet är vanligt, vilket kan ge ett vitt och bubbligt vatten.

Även trafiken kommer att påverkas under arbetets gång. Framkomligheten på den södra körbanan närmast Björndammen kommer vara väsentligt påverkad. Genomfartstrafik ombeds välja Vallgatan under tiden.

 

 

 

Status 2022-03-29

Nu är vi snart färdiga med arbetet. Det är färdigkopplat på Skaraborgsgatan och nu kvarstår enbart arbetet med att lägga igen , vi beräknar att vi är klara  denna vecka.

Status 2022-03-10

Vattnet kommer att vara avstängt torsdagen den 10 mars, mellan kl 04:00-06:00. Utöver avstängningen av vattnet så kan det förekomma en del höga ljud när vi kapar ledningarna. Detta kan komma att påverka även omkringliggande fastigheter.  

 

Status 2022-03-01

Det gick snabbt att hitta första vattenläckan,  den låg på Skaraborgsgatan och är nu åtgärdad. Ledningen kunde lagas samtidigt som vattnet var i drift utan vattenavbrott. Lagningen är tillfällig för att ledningsarbetet ska kunna fortsätta och kommer plockas bort tillsammans med den gamla ledningen när den nya läggs på plats.

 

 

 

 

 


Fastigheter som inte längre påverkas av arbetet/avstängningar blir grönmarkerade på bilden nedan allt eftersom arbetet pågår. Vi kommer att börja vid Klostergatan och arbeta österut.