Hoppa till huvudinnehåll

Arbete Kronängsgatan

Vecka 43 startar vi vårt arbete med att förnya vattenledningen på Kronängsgatan. Arbetet kommer att börja på den södra delen av gatan och fortsätta norr ut tills vi når Vallgatan. Vi kommer försöka hålla era infarter öppna så mycket vi kan, men när grävningen ska passera kan vi komma vi att behöva stänga dem tillfälligt. Vattnet kan komma att stängas av kortare stunder, sker längre avstängningar (8 timmar eller längre) går vi ut med information. När vi byter ut de gamla ledningarna kommer vattnet med största sannolikhet att bli missfärgat. Detta är inget farligt, men ser inte så aptitligt ut. Problem med missfärgat vatten löses genom att man spolar vatten. Undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat då detta kan färga av sig. Se till att alltid ha dricksvatten tillgängligt hemma.

Intilliggande gator kan också bli påverkade av vattenavstängningar och missfärgningar på vattnet.

 

Trafikanordningsplaner:

TA-Plan 1
TA-Plan 2
TA-Plan 3
TA-Plan 4
TA-Plan 5
TA-Plan 6
TA-Plan 7