Hoppa till huvudinnehåll

Arbete på Döbelnsgatan samt Härlundagatan

Byte av vattenledning på Döbelnsgatan 

I samband med att kommunen ska asfaltera om Döbelnsgatan kommer vi på Skara Energi att byta vattenledningen som ligger i gatan. Ledningen är från början av 1900-talet och är en av Skaras äldsta ledningar.

Arbetet förväntas börja den 4 april och pågå ca 2 månader. Vi planerar att byta huvudledningen samt servisledningarna fram till förbindelsepunkten. Detta är en halvmeter utanför tomtgränsen, vilket är där Skara Energis ansvar slutar och fastighetsägarens börjar.

För att kunna genomföra detta måste vi tyvärr stänga av vattenledningen, vilket innebär att vissa fastigheter blir utan vatten under avstängningstillfällena. Vi försöker genomföra avstängningarna mellan 09.30-16.00. Liknande avstängningar brukar vara under 1-2 timmar, men kan vid oförutsedda komplikationer ta längre tid. Därför ber vi er att alltid ha vatten tillgängligt i hemmet.

När vi arbetar med ledningsnätet är det inte ovanligt att vattnet missfärgas av rost. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat. Det är inte heller ovanligt med luft i vattnet, vilket kan ge ett vitt och bubbligt vatten. Även trafiken kommer att påverkas under arbetets gång, och Döbelnsgatan kommer att vara avstängd i etapper. Genomfartstrafik kommer ledas om via intilliggande gator.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0511 – 321 00