Hoppa till huvudinnehåll

Arbete på Skaraborgsgatan

Den 1-4 April genomför vi ett underhållsarbete på vattenledningarna på Skaraborgsgatan. Arbetet kräver att vi stänger det södra körfältet i höjd med Frejan. Genomfartstrafik ombeds ta Vallgatan, se trafikanordningsplan. TA-Plan Skaraborgsgatan