Hoppa till huvudinnehåll

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) tar över debiteringen av renhållningsavgifter

Från och med april tar AÖS över faktureringen av renhållningsavgifter.
Får du idag en faktura från Skara Energi som innehåller renhållningsavgifter betyder det alltså att den nyttigheten fortsättningsvis kommer att faktureras av AÖS.
Entreprenören för sophantering är som tidigare, PreZero (fd Suez).
Även entreprenören för slamtömningar är oförändrat PR-slamsugning.
Detta innebär att ärenden gällande renhållning fortsatt ska hanteras av respektive entreprenör, alternativt av AÖS.

 

PreZero (fd Suez) 0511-24500 / skara.hh.se@prezero.com
PR-slamsugning 0515-13846 / info@pr-slamsugning.se
Avfallshantering Östra Skaraborg 0500-498185 / info@avfallskaraborg.se