Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. De har även fastställt indexomräkningen för energiskatten på el för 2018 (SFS 2017:1023). För kalenderåret 2018 uppgår energiskatten på el till 33,1 öre/kWh, dvs. en ökning med 0,6 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt sedan 1 juli 2017.

Flytten av skatten innebär att den skatt du betalar till ditt elhandelsföretag idag, istället hamnar på fakturan som du får från ditt elnätsföretag. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre/kWh (33,1 öre fr.o.m. 2018). Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.