Hoppa till huvudinnehåll

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Skara Energi ställer sig bakom Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Som en del av sitt miljöarbete har Skara Energi valt att ställa sig bakom Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – fossilfri uppvärmning.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft är ett initiativ från Fossilfritt Sverige där olika branscher tar fram färdplaner för att bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd. Allt som en del i att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

-Skara Energis miljöarbete har under många år strävat i samma riktning som färdplanen för fossilfri uppvärmning och det blir ett naturligt steg för att samverka med andra företag som har samma inriktning, Att bidra till ett fossilfritt samhälle är en viktig uppgift för oss som kommunalt bolag. Det är en inriktning som vi vill ha och som är viktig i vårt långsiktiga arbete som modernt energibolag, äger Bengt Ericson, ordförande på Skara Energi.

Skara Energis fjärrvärme är redan idag till över 99% fossilfri. Olja används endast vid väldigt kalla dagar eller vid haverier och det är istället biobränslen som värmer Skarabornas hem. Färdplanen säger att det senast år 2030 ska vara helt fossilfritt, något som bolaget tror sig klara av.

-Vi tror att vi kan få bra utbyte från andra företag med samma ambition som vi så att vi kan få bort även den sista delen av olja. Vi är också intresserade av att hela tiden förbättra det arbete som vi gör och höja vår egen nivå ett snäpp till, säger Magnus Jacobsson, VD på Skara Energi

Länkar:
https://www.skaraenergi.se/content/uploads/2019/04/Milj%C3%B6information-Skara-Energi-AB-2018.pdf

http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/

Kontaktuppgifter: Martin Johansson, martin.johansson@skaraenergi.se 070-636 21 84