Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärme Junkergatan

Fjärrvärme Junkergatan

Under vecka 24-25 kommer arbetet med att dra in fjärrvärme på Junkergatan påbörjas.

Grävning kommer ske längs gatans norra kant och schakten kommer vara uppgrävd till dess att hela ledningen är förlagd och svetsad, infarter förses med körplåt.

När fjärrvärmeserviserna ska grävas in till hus nr. 4 och 6 kommer gatan tillfälligt att stängas av.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0511 – 321 00.

TA-Plan 1 Junkergatan

TA-Plan 2 Junkergatan

TA-Plan 3 Junkergatan

TA-Plan 4 Junkergatan

TA-Plan 5 Junkergatan

TA-Plan 6 Junkergatan