Hoppa till huvudinnehåll

Förändrade avgifter

De prishöjningar som märks på marknaden påverkar även oss och våra inköpspriser. Högre bränslepriser, elpriser och inköpspriser på andra råvaror och materiel medför att vi justerar våra avgifter inför 2023.

VA-taxan höjs i snitt 6,5 %
8% på rörlig avgift, 3% på fast avgift. En genomsnittlig villa får en högre avgift med ca 400 kr/år.

Fjärrvärmeavgifter höjs med 6%
Den rörliga avgiften höjs med 6%, den fasta avgiften är oförändrad.

Förändringar i Elnätstaxan fastställs i december.