Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar i ersättning & avgifter för din produktion 1 juli

Förändringar i ersättning & avgifter för produktion

Vi vill informera om en justering av elnätstaxan from den 1 juli 2024. Den här förändringen gäller avgifter och ersättning för inmatning.

VARFÖR SKER DENNA FÖRÄNDRING?

För att fortsätta leverera pålitlig och hållbar el till dig, behöver vi investera i vår infrastruktur, följa lagar och regler och förbättra våra system. En del av dessa kostnader är direkt kopplade till inmatning i nätet (produktion). Regelverket kräver att vi speglar kostnaderna i vår debitering och tar betalt för det som faktiskt orsakar kostnader.

FÖRÄNDRINGEN INNEBÄR TRE PUNKTER:

 1. Abonnemangen byggs om till att bli följande tre kategorier:
  -Högspänning
  -Lågspänning  över 63 A (effekt 43kW)
  -Lågspänning under 63 A (effekt 43 kW)
 2. För kategori lågspänning över 63 A höjs nätnyttoersättningen från 1,50 öre/kWh till 2,40 öre/kWh på lågspänning, exkl. moms. Inklusive moms blir ersättningen 1,875 öre resp.3 öre.
  På kategori högspänning höjs den till 2,40 öre exkl. moms/kwh under höglasttid.
 3. För kategori lågspännning under 63 A, sk Mikroproducenter, införs en fast avgift på 250kr/år inkl moms.

Vi jobbar också vidare med att anpassa vår elnätstaxa till gällande regler. Som en del av detta kan det komma att ske ytterligare förändringar under de närmsta åren både på förbruknings- och produktionstaxan, det som sker härnäst är att säkringskunder över 63 A kommer att debiteras utifrån effekttaxa från 2025.

Den nya taxan hittar du här Avgifter-NAT-Inmatning-Produktion-2024.pdf