Hoppa till huvudinnehåll

Framtidskraft Skaraborg

FRAMTIDSKRAFT!

Framtidskraft Skaraborg är ett samverkansinitiativ mellan 18 elnäts- och energibolag i Skaraborg, Västra Götaland, för att öka takten i omställningen mot det framtida energisystem som möjliggör elektrifiering av industri och samhälle.

Skaraborg är en attraktiv plats för etablering av nya hållbara verksamheter samtidigt som många befintliga verksamheter beslutar om nyinvesteringar för att ställa om till fossilfrihet. Detta skapar möjligheter till nya arbetstillfällen på många platser, men ställer också höga krav på energisystemet. Tillgången på elkapacitet är mycket ansträngd i Skaraborg och Västsverige. För att finna lösningar som möjliggör fortsatt tillväxt samverkar energi- och elnätsbolagen i Skaraborg inom projektet Framtidskraft Skaraborg.

Läs artikeln om hur Framtidskraft arbetar:

Framtidskraft -Energiförsörjning är nyckeln till ett starkt näringsliv i Skaraborg

Är du intresserad av att veta mer?
Följ gärna Framtidskraft på Linkedin och se hur arbetet fortgår.