Hoppa till huvudinnehåll

Funderar du på att ansluta en större produktion?

Just nu har vi viktig information till dig som vill ansluta större produktionsanläggning!

Planerar du att installera en större produktionsanläggning? Om anläggningen ligger i vårt elnätsområde behöver den anslutas till vårt elnät.

Hittills har vi kunnat hantera de förfrågningar som inkommit löpande, och inte nekat någon anslutning av produktionsanläggning, men detta riskerar just nu att förändras.
På grund av begränsningar i region och stamnät råder osäkerhet kring att tillåta större inmatning än 43,5kw i vårt nät just nu.

Bakgrunden är att vårt lokala elnät som är kopplat till regionnätet, inte får mata in mer produktion. Diskussioner förs med ägaren till regionnätet om att förändra detta, men på grund av det ökade intresset för att bygga elproduktion är det många som ställer samma fråga.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att kontaktar oss tidigt i processen om du avser att installera elproduktion. Om du avser att installera produktion >43,5 kW kommer du inte att få något omedelbart svar på om du får ansluta anläggningen men vi kommer dock att behandla din förfrågan så snart vi har mer information. Detsamma gäller en föranmälan via installatör. Vi kommer alltså inte ge ett omedelbart installationsmedgivande på en föranmälan för produktion med inmatning större än 43,5 kW för närvarande, utan förfrågningarna kommer att behandlas senare.

Vi har full förståelse för att detta kan leda till viss frustration men vi gör allt vi kan för att göra det möjligt för Dig att ansluta din produktionsanläggning!

observera!  Detta gäller inte mikroproducenter, med säkring <63A, samt utmatning<43,5 kW.