Hoppa till huvudinnehåll

Har du fått ett utskick om fjärrvärme?

Skara Energi satsar på fjärrvärme!

Trångt i elnätet, ökade elpriser och energieffektivisering är heta ämnen just nu. Vi kan se att vi går mot en ökad elektrifiering av samhället vilket utan tvekan kommer att öka belastningen på det befintliga elnätet, och fortsatt höga elpriser.

Ett sätt att bemöta utmaningarna i energifrågan är att avlasta elnätet, framförallt då genom att byta till uppvärmningssätt som inte belastar elnäten. Det finns en stor nytta för både Sveriges elnät och Sveriges miljö om fler har fjärrvärme som uppvärmning!

Det märks att efterfrågan på fjärrvärme ökar i Skara det sista och Skara Energi vill möta denna efterfrågan på bästa möjliga sätt. Skara Energi har ju varit väldigt sparsamma med utbyggnad av fjärrvärme de senaste åren men nu kommer det att ändras. Vi kommer att bygga ut fjärrvärme till andra sidan E20 och vi kommer dessutom göra en kampanj där gör ett utskick till cirka 500 fastigheter och frågar om de vill ansluta till fjärrvärme. Beroende på intresset beslutar vi om var och när vi kommer att bygga.

Det är ett bra läge nu av flera anledningar att byta över från ett uppvärmningssystem som är baserat på el, till fjärrvärme. Inte bara på grund av de höga priserna, utan även för att det bidrar till att avlasta elsystemet samt att vi använder restprodukterna från skogsbruket som bränsle. Det är miljövänligt och det har ju också visat sig ha en stabil och förutsägbar prisutveckling!

Vi har bjudit in till ett informationsmöte till de 500 fastigheterna som fått vårt utskick, tisdagen den 3 maj, kl 18.00 i Katedralskolans aula.

Har du fått utskicket och vill anmäla intresse/ej intresse för fjärrvärme går vidare här