På grund av ledningsarbete på Timmermansgatan kan missfärgat eller grumligt vatten förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner. Även avbrott i vattenleverans kan ske.

Justering av elnätstaxa

Fr.o.m. 2020-01-01 höjs elnätstaxan i snitt med 2%.

Detta baseras på att den fasta avgiften höjs med 4% och den rörliga avgiften är oförändrad.

Läs mer och se dom nya priserna här.