Hoppa till huvudinnehåll

Lägre priser!

Pressmeddelande:
Skara Energi föreslår sänkta VA-avgifter

 

Skara Energis styrelse föreslår att de rörliga avgifterna för vatten och avlopp ska sänkas från och med årsskiftet. Förslaget är att avgiften sänks för avloppet med 47,5 öre inklusive moms vilket för en normalfamilj innebär en minskad kostnad med 75 kr/år.

– Det känns väldigt positivt att vårt arbete med att minska kostnaderna ger en så bra effekt att vi inte bara kan undvika att höja VA-taxan utan till och med kan sänka den, säger Håkan Ehn, ordförande i Skara Energi.

– Jag vill understryka att vi bibehåller en hög nivå på drift- och underhållsarbetet. Vi fortsätter att följa vår förnyelseplan så att vi även långsiktigt kan hålla taxorna på en så låg nivå som möjligt, fortsätter Håkan Ehn.

I samma förslag till beslut finns även en höjning med av anläggningsavgifterna med 5 %.

– Att vi höjer anläggningsavgifterna beror på att dessa avgifter har varit oförändrade i många år och vi inte har kostnadstäckning vid nyanslutningar. De pengarna påverkar inte ett enskilt års resultat och hänger på så vis inte ihop med sänkningen av brukningsavgifterna, säger Martin Johansson, VA-chef på Skara Energi.

Som en bilaga till förslaget finns även en information om anläggningsavgifter i Skara kommun. I informationen framgår att anläggningsavgifterna för anslutningar utanför VA-kollektivet har förändrats. Enskilda anslutningar blir något dyrare än tidigare men den allt vanligare formen att större föreningar ansluter sig innebär en lägre kostnad.

– Vi har sett över våra avgifter för att hitta en nivå där vi har kostnadstäckning för VA-kollektivet men samtidigt uppmuntrar till anslutning av större föreningar, jämfört med innan så innebär det en sänkning med över 3 000 kr/fastighet för större föreningar. En avgift som även gäller de större projekt som påbörjats under året, säger Håkan Ehn, ordförande i Skara Energi.

 

Med vänlig hälsning