Hoppa till huvudinnehåll

Misstänkt vattenläcka

190527:Vattenläckan är lokaliserad vid Brogårdsleden (i höjd med vårdcentral Malmen), vattnet har runnit ut i spillvattenledningarna.

—————————————————————————————————————————————-

Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva din hjälp för att lokalisera den. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats.

Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.

 

Vi söker självklart samtidigt men ledningsnätet är långt och det finns många platser som läckan kan vara på så därför ber vi också om allmänhetens hjälp. Vi jobbar hela tiden med att minska vattenläckaget i vårt ledningsnät då vattenförluster både är ett slöseri med miljöresurser och med pengar.

 

På Rådhusgatan har vi en ventil som läcker, detta problem känner vi till så det är en annan läcka som vi letar efter.