Hoppa till huvudinnehåll

Nu producerar vi vår egen el!

Horshaga reningsverk drivs nu till stor del av egen lokalproducerad fossilfri el i och med att vi byggt en egen solpark. Parken har en paneleffekt på 250 kW vilket genererar cirka 200 000 kWh per år, vilket motsvarar ca 15% av Reningsverkets årsförbrukning.

Solparken ligger inne på området vid Horshaga reningsverk, det är en markanläggning och består av 728 paneler som står uppställde på en 3 500m2 stor yta.

-Vi tittade på flera platser och olika alternativ på lösningar och storlekar innan vi bestämde oss. Fördelarna med det här alternativet är att den ligger i nära anknytning till Reningsverket vilket möjliggör att vi kan själva förbruka elen. Detta och att begränsa storleken till 250 kW gör också att den högre energiskatten undviks, berättar Marcus Nola Fång, Elnätschef.

Parken beräknas producera 200 000 kwh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av ca 70 lägenheter. Merparten kommer att alltså användas direkt av Reningsverket.

  • En av anledningarna till att vi byggt en solpark är att minska våra kostnader. Det är ett led i hur vi arbetar för att kunna behålla våra låga avgifter i Skara. Vi har just nu lägsta avgifterna i Västra Götaland. En annan viktig anledning är att vi vill bidra till att Skara skall få lokalproducerad fossilfri el. Förutom lokalproducerad fossifri el till reningsverket har det här bygget gett oss på Skara energi en mycket bättre grund att stå på för att möta solcellsmarknaden och kundernas önskemål om att upprätta anläggningar i vårt elkoncessionsområde, säger Marcus Nola Fång, Elnätschef.

Skara Energi är långt ifrån färdiga med solceller. Förutom funderingar på att bygga ytterligare en solpark så säljs solpaneler till privatkunder. Eftersom marknaden är ny finns det fortfarande mycket att lära och då vill de vara en trygg och pålitlig leverantör som uppfyller alla krav, inte bara på produktnivå utan även när det gäller installation och genomförande.

-Vi ser inte enbart till en enskild affär utan måste se till elkvaliteten i hela nätet och säkra leveransen av el året om, dygnet runt, även då solpanelerna inte producerar, avslutar Marcus Nola Fång, Elnätschef.

Solpark