Hoppa till huvudinnehåll

Nya VA-avgifter from 2024

VA-avgifterna höja med 6,4 % i snitt

 

Den fasta avgiften höjs 5%

Den rörliga avgiften höjs 7%

För en genomsnittlig villa motsvarar detta ca 460 kr/år

Höjningen gäller from 2024-01-01

Skara Energi VA avgifter 2024

 

Varför höjs VA-avgiften?

Vi strävar alltid efter att ha låga avgifter och att det ska vara attraktivt och bra att bo i Skara.

Årligen får vi bevis på vårt goda arbete genom bra placeringar i Nils Holgersson undersökningen.

Situationer i omvärlden påverkar dock  även oss, vilket resulterat i prishöjningar på insatsvaror och material. Detta är den främsta orsaken till avgiftshöjningen.

Kommer även övriga avgifter att höjas?

Under oktober kommer fjärrvärmeavgifterna för 2024 att fastställas. Även inom fjärrvärme finns utmaningar gällande inköpspriser som ökat, framförallt bränslet. Vi har i arbetet med vår prisberäkning haft utgångsläget att vi ska agera som ”krockkudde” för dig som kund och att vi ska acceptera ett lägre resultat för Skara Energi de närmaste åren. En viss höjning kommer är dock vara oundviklig.

Vad gäller elnätsavgifterna är vi mycket beroende av inköpspriserna från regionnätet. Vi kommer att återkomma senare under hösten med nya avgifter inför 2024, men även här vrider och vänder vi på det som är möjligt för att hålla kvar ett lågt pris mot dig som kund.

En förändring kommer att ske kring debitering av produktion, och framförallt mikroproduktion som idag är avgiftsfri. Enligt nya förtydligande direktiv från EnergimarknadsInspektionen ska elnätets kostnader för produktion belasta kostnadsbäraren. Detta innebär att avgifterna för produktionsanläggningar kommer att förändras.