Hoppa till huvudinnehåll

Söker du information om elprisstödet?

Två stöd till privatpersoner är beslutade och kommer att verkställas.

Elstöd 1:

Privatpersoner

i SE3 kommer att få följande i ersättning; 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Försäkringskassan tar emot förbrukningsunderlag från elnätsbolagen och gör utbetalning till privatpersoner. Mer info kring detta finns hos Försäkringskassan eller Svenska kraftnät.

Försäkringskassan har meddelat att det första kommer att utbetalas med början i februari.

Skara Energi ger försäkringskassan underlag på förbrukning oktober 2021-september 2022 samt vem som stod på abonnemanget per den 17 november i nätområde SKA.

Stöd 2:

Privatpersoner kommer att få ersättning utifrån den uppmätta förbrukningen i perioden november – december 2022. Exakta siffror eller datum för utbetalning finns inte ännu.

 

Näringsidkare

Två stöd till näringsidkare finns också beslutade. Båda stöd behöver man ansöka om.
Mer information om elkostnadsstöd för elintensiva företag finns hos Energimyndigheten
Mer information om generellt elstöd för företag finns hos Skatteverket