Hoppa till huvudinnehåll

Underhållsarbete på nätstationer v. 37 vilket medför avbrott i elleverans för enstaka kunder.

Det kommer att utföras underhållsarbete på ett antal nätstationer under vecka 37. I samband med underhållet så kommer det att bli kundavbrott. Avbrotten är aviserade per post men se nedan tabell för vilket område samt tid avbrotten beräknas att ske.

Nätstation Datum Avbrott kl Antal kunder
T18 Mosstorp 2022-09-12 10.00 – 11.00 5
KK4 Stenum 2022-09-12 11.00 – 11.30 1
T19 Udden + T20 Skogen 2022-09-12 13.00 – 15.00 16
T21 Kvarnslätten 2022-09-12 15.00 – 16.00 2
T7 Lunnesågen + T62 Bäckaskog 2022-09-13 09.30 – 11.30 21
T8 Gryte 2022-09-13 13.00 – 14.00 7
T207 Karlslund 2022-09-13 14.30 – 15.30 9
T9 Sveaborg 2022-09-14 09.30 -10.30 7
T208 Kollängen 2022-09-14 11.00 -12.00 5
T50 Stora Svenstorp 2022-09-14 13.00 – 14.00 5
T72 Stenbacken 2022-09-14 14.00 – 15.00 6
T48 Skogsberg 2022-09-15 10.00 – 11.00 19
T6 Skogatorp Övre 2022-09-15 11.00 – 12.00 33
T59 Björkelund 2022-09-16 08.00 – 09.00 11
T79 Petersburg 2022-09-16 10.00 – 11.00 40
T61 Sörskogen 2022-09-16 13.00 – 14.00 3