Hoppa till huvudinnehåll

Vatten, avlopp och Fiber – finns det intresse i ”Västra Skara”?

Vi har fått flera förfrågningar i Västra Skara gällande utbyggnad av vatten och avloppsnät. Sedan tidigare har vi byggt nät i Vinkölsområdet och Härlunda. Just nu pågår utbyggnad i Skåning-Åsaka och därefter väntar Händene/Tveta.
Nu återstår det vi kallar för ”Västra Skara” och självklart vill vi erbjuda även detta området samma möjlighet att ansluta vatten, avlopp och fiber som övriga områden i Skara.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en anslutning till vatten, avlopp och fiber till ett takpris. Vår ambition är att samtliga fastigheter i hela området kan erbjudas alla tre tjänster och att du som fastighetsägare kan välja vilken eller vilka tjänster du vill ansluta.
Om detta visar sig vara möjligt eller inte beror i slutändan på hur stort intresset är.
Vi arbetar med takpris vilket innebär att om vi går vidare och lämnar ett konkret erbjudande till dig som fastighetsägare så är det en garanti att kostnaden för anslutningen inte kommer att överstiga ett visst belopp.
Utöver takpriset tillkommer kostnader för arbete på din egen tomt, samt för pump och pumpbrunn.

Vad takpriset skulle bli för Västra Skara vet vi inte förrän vi ser hur stort intresset är. För exempelvis Skånings-Åsaka blev det 164 000 kr för alla tre tjänsterna.

När kan detta i så fall ske?
Blir det en utbyggnad ser vi en potentiell grävstart under 2022.

Förutsättning och intresseanmälan

En förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med en utbyggnad är att vi behöver ha en motpart, en ”samverkansgrupp” bestående av några av er som bor i området.
Samverkansgruppen är viktig länk mellan oss på Skara Energi och dig som boende i området.
I tidigare projekt har detta visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Om vi bortser från Corona hade det naturliga varit att vi bjudit in dig som boende i området till ett stormöte och informerat om erbjudandet.
I det sammanhanget hade det förmodligen varit enklare för er att bilda en samverkansgrupp. Vi vill betorna vikten av detta, utan samverkansgrupp är det inte säkert att det blir någon utbyggnad.

Inför utbyggnaden i Skånings Åsaka bildade de en grupp och du får gärna kontakta ordförande Ann-Charlotte Klarén på 0702-673235 för att höra mer om deras erfarenheter.

Det som till slut avgör om det blir en utbyggnad eller inte är självklart om intresset är tillräckligt stort för en utbyggnad.

Vilka fastigheter ingår i området?
De fastigheter vi tror ingår i området har vi skissat in på www.openbit.se/anslut/landsbygdvastra. Ett problem är att vi enbart får skicka ut detta brev till er som vi har en relation med, dvs ungefär hälften av fastigheterna.
Vi behöver alltså er hjälp till att sprida informationen i området, detta är ytterligare en anledning till att det är viktigt med en samverkansgrupp.

Låter detta intressant?
Om du är intresserad går du in på vår hemsida och anmäler dig www.skaraenergi.se/utveckling/projekt-vab-vastra-skara/
Om du inte har möjlighet att anmäla dig digitalt går det bra att ringa oss.
Observera att det endast är en intresseanmälan och är inte förpliktigande.

Varför välja vårt alternativ?
Vårt erbjudande från Skara Energi är en långsiktigt hållbar lösning som kräver lite underhåll av dig som fastighetsägare.
Om det inte blir en gemensam utbyggnad är risken stor att ett antal fastighetsägare i området skapar egna lösningar och därmed minskas förutsättningarna för en gemensam lösning i framtiden.
Vi vill att du ser erbjudandet som att det är ett alternativ till en egen lösning, tänk på att det inte är säkert att erbjudandet kommer tillbaka.

Vår erfarenhet är att många har en övertro på hur bra det egna befintliga avloppet är, tyvärr får vi ofta höra exempel på detta när kommunens miljöenhet inspekterat avloppet och det visar sig vara underkänt.
Det är därför viktigt att du funderar över hur din framtida lösning ska se ut. Om du är osäker på om du har ett godkänt avlopp kontaktar du kommunens miljöenhet.
Vår rekommendation till dig oavsett är att du tar aktiv ställning till erbjudandet och att du har en plan för hur din egen lösning ska se ut. Vi vill betona att en anslutning till vårt system är helt frivillig.

Jag har fiberslang framdragen och vill ha fiber redan nu?
Vet du om att du har fiberslang framdragen, går det beställa fiber redan idag. Detta gör du via www.openbit.se/anslut/landsbygdvastra.
Bra att veta är att om det blir ett projekt för vatten och/eller avlopp i området kommer fiber kunna beställas senare till ett pris som sannolikt kommer bli lägre.

Vad händer nu?
Allteftersom vi får in intresseanmälningar kommer det läggas ut på en karta på vår hemsida där ni kan följa intresset i området.
När tiden för intresseanmälan gått ut kommer vi sammanställs, och förutsatt att intresset är högt nog, skapa ett mer konkret erbjudande i samråd med ”arbetsgruppen”.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Richard Löfving, vår projektledare eller anmäl dig direkt!
Mail: richard@richardlofving.se, Telefon: 0702 317 404
Kundservice: kundservice@skaraenergi.se 0511-321 00

Med vänlig hälsning,

Skara Energi AB