Hoppa till huvudinnehåll

Vi är certifierade!

ICO-cert

Det senaste årets ansträngningar har nu gett resultat och vi är nu certifierade enligt ISO 9001 och 14001! Som leverantör av samhällsviktiga tjänster är vi övertygade om värdet av att vi kan arbeta med miljö och kvalitet på ett systematiskt sätt.

 

 

ISO 9001 – Kvalitetsledning
ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur företaget svarar i telefon till hur de undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur företaget ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta intressenternas behov.

 

 

 

 


ISO 14001 – Miljöledning

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten och leder till ett förbättrat miljöarbete.