Viktig info vad gäller spolning av avlopp

Har du blivit kontaktad för att spola ditt avlopp, ”krav från kommunen”? Detta stämmer inte. 

Vi hör just nu att det finns hushåll i Skara som kontaktas för att spola sitt avlopp och att kunderna får besked att det är ett krav  från ”Skara kommun” att avloppet ska spolas.
Detta stämmer inte. Skara Energi har inte något generellt krav på att avloppsledningar ska spolas om det inte finns problem.

Det är vi på Skara Energi som har hand om ditt avlopp (inte Skara kommun) Uppstår det problem i våra ledningar som är relaterade till just dina avloppsledningar, tar vi kontakt med dig, vi använder inte ombud i dessa ärenden.

Kontakta oss gärna om du är osäker på om det är Skara Energi som kontaktat dig.