Hoppa till huvudinnehåll

Värme från jordens inre till Skaras fjärrvärmekunder?

Det kan låta lite som en utopi i det kalla Sverige men det är just vad Skara Energi tittar på just nu. Är det möjligt att i Skara borra 6-7 kilometer ner i berggrunden och därifrån få upp värme som behövs i vårt fjärrvärmenät?

Hela området med goetermi, där färdig värme hämtas långt nere i djupet, är nytt i Sverige men försök pågår på ett par platser.

Skara Energi är intresserad av att se på möjligheterna för detta i Skara. Resan är dock lång och kräver djupgående förarbeten. Vi deltar i ett första skede i en förstudie tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Götene Vatten & Värme, Skövde Energi och Vara Energi för att se på möjligheter, risker och ekonomiska förutsättningar med ett så stort projekt. Efter det ska vi bestämma om det är värdefullt att gå vidare med fördjupade studier. Först efter det blir det aktuellt att titta på en eventuell anläggning. Att vi tittar på det här just nu beror på att en av våra produktionsanläggningar, Harven, börjar att bli gammal och kommer att behöva ersättas. Vi vill vara redo inför detta och titta på alternativ i tidigt skede så att vi kan producera fjärrvärme på det sätt som blir bäst både miljömässigt och ekonomiskt och på så vis kunna leva upp till vårt mål att bidra till en hållbar utveckling av Skara.
Vi tror att det är viktigt att utvärdera olika alternativa produktionskällor för fjärrvärme.

Se gärna filmen om vårt samarbete: