Hoppa till huvudinnehåll

Avbrottsersättning

Avbrottsersättning

Ibland drabbas vi av oväntade strömavbrott. Det kan ske av flera olika orsaker men det allra vanligaste är väderförhållanden och större kabelbrott. Om du varit utan ström längre än 12 timmar kan du ha rätt till ersättning.

Vem har rätt till ersättning?

Avbrottsersättningen gäller alla kunder som är anslutna till Skara Energi AB:s elnät och drabbats av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre.
För kunder som inte fullgjort sina åtagande och fått elen avstängd gäller inte ersättningen. Ersättningen gäller inte heller kunder som på egen begäran har haft elen avstängd.
Skara Energi har rätt att göra avbrott för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet utan att kunden har rätt till avbrottsersättning.

Avvikelser som gör att avbrottersättning inte utgår

Om avbrottet ligger utanför Skara Energi AB:s ansvarsområde eller beror på fel på stamnätet utgår ingen ersättning. Och skulle reparationsarbetet försenas med hänsyn till säkerheten för arbetstagarna kan ersättningen jämkas till exempel på grund av väderförhållanden.

Hur hög är ersättningen?

Vid avbrott på mer än 12 timmar lämnas en ersättning på minst 900 kr.

Utbetalning

För att utbetalning av avbrottsersättning ska ske förutsätter det att Skara Energi AB har fått vetskap om avbrottet. Tiden börjar att räknas från och med den tidpunkt då Skara Energi AB fått vetskap om avbrottet.
Ersättning till kund sker i första hand som kreditering på kommande faktura. All avbrottsersättning skall vara utbetald senast 6 månader efter avbrottet. Kund som ej erhållit avbrottsersättning har två år på sig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad.